Logotype för Learn@ccess AB
Logotype för Learn@ccess AB

FÖRELÄSNINGAR

Vi arbetar gärna med följande perspektiv:

Lärarperspektivet


- Att planera, organisera, genomföra, utvärdera och förbättra


- Att skriva kursguide/studieguide - vad är viktigt att tänka på?

Deltagarperspektivet


- Hur upplevs olika sätt att organisera, genomföra, ha kontakt med medstuderande och lärare?


- Hur ökar man motivationen och genomströmningen?

Organisations- och ledningsperspektivet


- Strategier, handlingsplan och tidsplan

- Vilka kompetenser behövs?

- Vilken infrastruktur behövs?

- Vilken support behövs till lärare och deltagare?

Foto: Johan Wingborg.

Fil. dr. Lena Dafgård föreläser om de flesta ämnen inom områdena pedagogik, högskolepedagogik, distanspedagogik samt IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och har hittills hållit ett 60-tal föreläsningar i Sverige och i Finland för lärare och rektorer.


Hon doktorerade i januari 2020 i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs universitet. För mer information om hennes avhandling "Digital Distance Education - A Longitudinal Exploration of Video Technology", se under "Publikationer".


FÖRSLAG PÅ ÄMNEN

Lena Dafgård anpassar föreläsningarna efter uppdragsgivarens önskemål beträfffande inriktning och innehåll. Följande ska ses som förslag på ämnen.


 • Att använda video i undervisningen - ur ett forskningsperspektiv


 • Att använda desktopkonferens/webbkonferens (t.ex. Zoom, Teams, Skype) i undervisningen


 • Att använda videokonferens i undervisningen


 • Nätbaserad utbildning ur tre perspektiv: studerande-, lärar- och lednings- och organisationsperspektiv


  • Att utveckla, planera, genomföra och utvärdera en nätkurs


  • Den nya lärarrollen


  • Att utbilda via nätet


  • Framgångsfaktorer för nätbaserad utbildning


  • Hur arbetar man med motivation och ökad genomströmning i nätkurser?


  • Erfarenheter från att undervisa och studera via nätet


  • Hur tillgodoser man studerandes olika lärstilar, lärstrategier och preferenser inom nätbaserad utbildning?


  • Hur väljer man lämpliga medier och distansöverbryggande teknologier för nätbaserad utbildning?