Logotype för Learn@ccess AB
Logotype för Learn@ccess AB

OM OSS

ERFARENHET OCH KOMPETENS


Utbildning

Fil dr. Lena Dafgård disputerade 2020 i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. 


Hon är legitimerad lärare för årskurs 7-9 i grundskolan och gymnasiet i bl.a. ämnena svenska, franska, engelska och pedagogik.


Lena Dafgård har läst IT-pedagogik (motsvarande 60 hp) vid Högskolan i Kalmar .


Hon har en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot ledarskap från Skolledarhögskolan vid Uppsala universitet.


Lena Dafgård  har också en breddad magisterexamen med inriktning mot IT-stödd distansutbildning från KTH, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Kristianstad


Hon har 25 hp i högskolepedagogik, gick den nationella kursen för sakkunniggranskare 2013 och har mycket erfarenhet av att vara sakkunniggranskare av pedagogiska portföljer.Erfarenhet 


Lena Dafgård har mer än 40 års erfarenhet som lärare från grundskolans årskurs 1-9, gymnasiet, komvux, påbyggnadsutbildningar, KY (Kvalificerad yrkeshögskola), uppdragsutbildning på företag och inom högre utbildning. Hon arbetar med nätbaserad utbildning sedan 1994 och med lärarfortbildning och konsultuppdrag inom såväl distansområdet som inom IKT (Informations- och kommunikationsteknologi). 


Lena Dafgård har mer än 12 års erfarenhet som högskolepedagogisk utvecklare. Hon har till exempel varit pedagogisk utvecklare med IT-inriktning på Mälardalens högskola, universitetsadjunkt i pedagogik och bland annat undervisat i vuxenpedagogik och högskolepedagogik samt distanspedagogik på Högskolan i Skövde. Mellan 2013 och 2019 var Lena Dafgård pedagogisk utvecklare och undervisade i högskolepedagogik vid PIL-enheten (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) vid Göteborgs universitet och sedan 2020 är hon högskolepedagogisk utvecklare vid Högskolan Dalarna.


Lena Dafgård är utnämnd till Excellent pedagogisk utvecklare.


Hon har också erfarenhet av utveckling och uppbyggnad av högskolepedagogiska enheter från PIL-enheten vid Göteborgs universitet, från PIL-enheten vid Mälardalens högskola och från den högskolepedagogiska enheten vid Högskolan i Skövde. 


Lena Dafgård är läromedelsförfattare och har skrivit specialanpassade läromedel för nätbaserad utbildning "The DL Connection" (Distance Learning Connection) för gymnasiekurs A och B i engelska, en handbok för blivande och nuvarande distanslärare samt artiklar och bokkapitel om nätbaserad utbildning, om aktiva lärandemiljöer samt pedagogiskt ledarskap.


Lena Dafgård har arbetat som universitetsadjunkt i pedagogik på Personalvetarprogrammet vid Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. Hon har även undervisat på kursen "Skrivande i yrkeslivet" vid insitutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, på Chalmers och på Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

VI ERBJUDER Anpassad fortbildning av lärare och pedagogiska ledare

Konsultativa tjänster för utveckling av utbildning

Kurser och handledning i att använda video och videokonferens i utbildning

Handledning i att skriva pedagogisk portfölj för ansökan till tjänst eller meritering

Sakkunniggranskning av pedagogisk portfölj

På svenska och engelska.