Logotype för Learn@ccess AB

BOKKAPITEL - ÖVRIGT

"LÄRARENS LEDARSKAP - professionell pedagogisk praktik"

Lena Dafgård har skrivit kapitlet "Pedagogiskt ledarskap online och på distans" i antologin "Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik" som publicerades 2022 på Gleerups.


Redaktörer: Ann S. Pihlgren & Mikael Jensen. 


"ANVÄND RUMMET - Högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar"

Lena Dafgård har skrivit om att undervisa i högskolepedagogik i en ALC-sal (Active Learning Classroom) i kapitlet "Studentaktivt lärande i högskolepedagogik". Antologin publicerades 2022 på Studentlitteratur.


Redaktörer: Veronica Alfredsson, Noomi Asker, Christel Backman och Sara Uhnoo.