Logotype för Learn@ccess AB
Logotype för Learn@ccess AB

FORSKNING OM NÄTBASERAD UTBILDNING OCH VIDEOFramsida avhandling
Baksida avhandling

Videoinspelning från disputationen


"Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv"


En vetenskaplig kritisk granskning av boken med fokus på forskning som är publicerad efter bokens tryckning. Examensarbete i Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning, D-uppsats (motsvarande 10 hp), Högskolan i Kristianstad..


Länk till examensarbetet

"Flexibel utbildning på distans ur organisations- och ledningsperspektiv"


Examensarbete i Magisterexamen i pedagogik med inriktning mot ledarskap,

D-uppsats (motsvarande 10 hp), Skolledarhögskolan vid Uppsala universitet.


Länk till examensarbetet

"Flexibel utbildning på distans ur studerandeperspektiv"


Examensarbete i Kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot ledarskap, C-uppsats (motsvarande 10 hp), Skolledarhögskolan vid Uppsala universitet. 
Länk till examensarbetet

"Distansutbildning i språk på grundläggande och

komvuxnivå ur elev- och lärarperspektiv"


Examensarbete i Vuxenpedagogik, B-uppsats

(motsvarande 10 hp), Pedagogiska institutionen vid Linköpings universitet.


Länk till examensarbetet