Logotype för Learn@ccess AB

FORSKNING OM NÄTBASERAD UTBILDNING OCH VIDEOFramsida avhandling
Baksida avhandling


"Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv".


En vetenskaplig kritisk granskning av boken med fokus på forskning som är publicerad efter bokens tryckning. Examensarbete i Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning, D-uppsats (motsvarande 10 hp), Högskolan i Kristianstad..


Länk till uppsatsen

"Flexibel utbildning på distans ur organisations- och ledningsperspektiv"


Examensarbete i Magisterexamen i pedagogik med inriktning mot ledarskap,

D-uppsats (motsvarande 10 hp), Skolledarhögskolan vid Uppsala universitet.


Länk till uppsatsen

"Flexibel utbildning på distans ur studerandeperspektiv"


Examensarbete i Kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot ledarskap, C-uppsats (motsvarande 10 hp), Skolledarhögskolan vid Uppsala universitet. Länk till uppsatsen

"Distansutbildning i språk på grundläggande och

komvuxnivå ur elev- och lärarperspektiv"


Examensarbete i Vuxenpedagogik, B-uppsats

(motsvarande 10 hp), Pedagogiska institutionen vid Linköpings universitet.


Länk till uppsatsen

Copyright © 2021. Alla rättigheter förbehållna

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera