Logotype för Learn@ccess AB

TJÄNSTER

FÖRELÄSNINGAR


 • Nätbaserad utbildning
 • Digitalisering 
 • Pedagogik
 • Högskolepedagogik
 • Användning av video i utbildning


Vi har mer än 40 års erfarenhet av utbildning på olika nivåer från årskurs 1-9 i grundskolan, gymnasiet, komvux, påbyggnadsutbildning, KY, uppdragsutbildning till företag och högre utbildning.


Varje föreläsning anpassas efter åhörarnas intresse och tidigare erfarenheter. Föreläsningarna kan hållas på plats eller via videoverktyg som t.ex. Zoom, Teams och Skype. Föreläsningarna kan hållas på svenska eller engelska.   

KONSULTTJÄNSTER


 • Pedagogiskt stöd för lärare
 • Användning av digitala verktyg
 • Utveckling av lärares pedagogiska digitala kompetens
 • Praktisk träning i att använda video 


Med vår långa erfarenhet kan vi  tillföra mycket kunskap och viktig erfarenhet när det gäller att utveckla, planera, organisera, genomföra och utvärdera utbildning. Vi har erfarenhet av att leda projekt där kompetenser inom olika områden ska komplettera varandra och tas tillvara, t.ex. IT-företag, teknisk personal, medieproducenter, lärare, studievägledare.


Med vår breda och djupa kompetens  kan vi bidra med ett helhetsperspektiv på nätbaserad utbildning utifrån:

 • lärarperspektivet
 • deltagarperspektivet och
 • organisations- och ledningsperspektivet.


 

Copyright © 2021. Alla rättigheter förbehållna

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera