Logotype för Learn@ccess AB
Logotype för Learn@ccess AB

TJÄNSTER

FÖRELÄSNINGAR


 • Nätbaserad utbildning
 • Pedagogisk digital kompetens
 • Pedagogik
 • Högskolepedagogik
 • Användning av video i utbildning


Vi har mer än 40 års erfarenhet av utbildning på olika nivåer från årskurs 1-9 i grundskolan, gymnasiet, komvux, påbyggnadsutbildning, KY, uppdragsutbildning till företag samt i högre utbildning.


Varje föreläsning anpassas efter åhörarnas intresse och tidigare erfarenheter. Föreläsningarna kan hållas på plats eller via videoverktyg som till exempel Zoom, Teams och Skype. Föreläsningarna kan hållas på svenska eller engelska.   

KONSULTTJÄNSTER


 • Pedagogiskt stöd för lärare
 • Användning av digitala verktyg
 • Utveckling av lärares pedagogiska digitala kompetens
 • Praktisk träning i att använda video 


Med vår långa erfarenhet kan vi  tillföra mycket kunskap och viktig erfarenhet när det gäller att utveckla, planera, organisera, genomföra och utvärdera utbildning. Vi har erfarenhet av att leda projekt där kompetenser inom olika områden ska komplettera varandra och tas tillvara, till exempel IT-företag, teknisk personal, medieproducenter, lärare och studievägledare.


Med vår breda och djupa kompetens kan vi bidra med ett helhetsperspektiv på nätbaserad utbildning utifrån:

 • lärarperspektivet
 • deltagarperspektivet och
 • organisations- och ledningsperspektivet.