Logotype för Learn@ccess AB

ROMEDEL

Handbok för utbildning på distans

"Flexibel utbildning på distans" är en handbok för blivande distanslärare. Den utkom första gången 2000 och ger tips och råd för lärare, övriga medarbetare och utbildningsanordnare som är intresserade av att veta mer om flexibel utbildning på distans.* I boken behandlas följande:


  • kort historik
  • definitioner
  • vad som är speciellt med flexibel utbildning på distans
  • att vara distansstuderande
  • att vara distanslärare
  • att planera och organisera en distanskurs
  • att skriva studiehandledning/kursguide
  • att leda kurs på distans
  • olika medier. 

* Det finns många termer för distansutbildning, t.ex. flexibel utbildning på distans, nätbaserad utbildning. Om utbildningen har inslag av närträffar kan det kallas för blended. 

Specialanpassat läromedel för distans, gymnasiekurs A och B

i engelska 

"The Distance Learning Connection" är ett komplett läromedel i engelska för gymnasieskolans kurser A och B eller motsvarande. Lena Dafgård har helt och hållet omarbetat "The English Connection 1 och 2" av Christer Johansson och Lars-Åke Käll och specialanpassat läromedlet för nätkurser. Läromedlet gör det möjligt att deltagarna läser självstudiedelen i sin egen takt och endast lektionsdelen läses gemensamt i gruppen. I läromedelet ingår också facit och lärarhandledning med extra hörövningar, muntliga övningar m.m.

A-kurs: Allt-i-ett-bok för lektioner

A-kurs: Studiehandledning 

A-kurs: Övningsbok för självstudier

A-kurs: Textbok för självstudier

B-kurs: Studiehandledning 

B-kurs: Allt-i-ett-bok för lektioner

B-kurs: Allt-i-ett-bok för självstudier

Logotype för Learn@ccess AB

LÄROMEDEL