Vår specialitet

Vår specialitet är flexibel utbildning på distans* och hur man kan använda IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i utbildning för att stödja lärande. Vi har erfarenhet av flexibel utbildning på distans från tre olika perspektiv:

  • Lärarperspektivet - planera, organisera, genomföra och utvärdera

  • Deltagarperspektivet - hur upplevs olika sätt att organisera och planera, kontakt med medstuderande och lärare?

  • Organisations- och ledningsperspektiv - hur organiserar man och leder en utbildningsverksamhet som omfattar flexibel utbildning på distans?

 

Havsbild Havsbild Havsbild Havsbild Havsbild @ Lena Dafgård

*Flexibel utbildning på distans kallas också blended learning, online learning, webbaserad utbildning, nätbaserad utbildning, distansutbildning m.m.

Vi erbjuder

  • skräddarsydd fortbildning av lärare och skolledare inom dessa områden
  • konsultativa tjänster för utveckling av kurser
  • kurser i användning av video och videokonferens för utbildning

Vi utbildar på svenska och engelska.

Landsorts fyr @ Lena Dafgård