"Flexibel utbildning på distans"

Boken "Flexibel utbildning på distans"

Boken passar utmärkt som kurslitteratur i t.ex. distanslärarutbildningar. Den används bl.a. i kurser anordnade av CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande), Umeå universitet och Specialpedagogiska institutet (nuvarande Specialpedagogiska skolmyndigheten). Eftersom boken har sålt slut två gånger, kom tredje tilltryckningen 2004.

De delar i boken, som behandlar teknologier, är inte uppdaterade till dagens teknologier, men distanspedagogiken i boken är fortfarande högst aktuell.

Boken behandlar följande:

  • Kort historik
  • Vad är distansutbildning?
  • Vad är speciellt med flexibel utbildning på distans?
  • Att studera på distans
  • Att vara distanslärare
  • Att organisera och planera en distanskurs
  • Att skriva studiehandledning
  • Att leda kurs på distans
  • Flexibel utbildning på distans i framtiden

Boken kan inte köpas från förlaget längre, men vi har några exemplar kvar till ett reducerat pris, för den som är intresserad. (148 sidor, ISBN-nummer 91-40-63432-9).