Läromedel

"Flexibel utbildning på distans" "Flexibel utbildning på distans" "Flexibel utbildning på distans" "Flexibel utbildning på distans" "Flexibel utbildning på distans" Boken "Flexibel utbildning på distans"

"Flexibel utbildning på distans" av Lena Dafgård utkom första gången hösten 2001 på Gleerups förlag. Boken, som är en handbok i distansutbildning, ger tips och råd för lärare, övrig personal och utbildningsanordnare som är intresserade av att veta mer om flexibel utbildning på distans.

"The Distance Learning Connection" är ett komplett läromedel i engelska, för gymnasieskolans kurser A och B eller motsvarande. Lena Dafgård har omarbetat "The English Connection 1 och 2" av Christer Johansson och Lars-Åke Käll och specialanpassat läromedlet för distansutbildning. Utgivet på Gleerups förlag (1997-1999).

"The DL Connection" A - Självstudier
"The DL Connection" A - Lektioner