Forskning om distanskurser

Examensarbete i Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning

I ett examensarbete i Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning, "Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv", har Lena Dafgård gjort en vetenskapligt kritisk granskning av boken med fokus på vetenskaplig forskning som är publicerad efter bokens tryckning.

"Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv"

D-uppsats (10 p) i pedagogik med inriktning mot ledskap. Skriven av Lena Dafgård vid Skolledarhögskolan vid Uppsala universitet, vårterminen 2002.

"Flexibel utbildning på distans ur organisations- och ledningsperspektiv"

C-uppsats (10 p) i pedagogik med inriktning mot ledarskap. Skriven av Lena Dafgård vid Skolledarhögskolan vid Uppsala universitet, vårterminen 2001.

"Distansutbildning i språk på grundläggande och komvuxnivå ur elev- och lärarperspektiv"

B-uppsats (10 p) i vuxenpedagogik, skriven av Lena Dafgård vid Pedagogiska institutionen vid Linköpings universitet, vårterminen 1998.