Kvalifikationer

Lena Dafgård har stor erfarenhet av flexibel utbildning på distans (även kallad distansutbildning) och IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen. Hon är ofta anlitad som föreläsare samt ledare av seminarier och workshops i bl.a. Sverige och Finland.

Hon forskar och skriver också om flexibel utbildning på distans. För mer information om, klicka på "Publikationer".

 Lena Dafgård har följande meriter:

Utbildning

 • Filosofie magister i pedagogik med inriktning mot ledarskap (examen från Skolledarhögskolan vid Uppsala universitet).
 • Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning
 • Högskoleutbildning i IT-pedagogik (60 högskolepoäng).  
 • Lärarlegitimation i bl.a. svenska, engelska och franska för grundskolans årskurser 7-9 samt gymnasiet.
 • Examen från The Distance Education Certification Program vid "The Center for Distance Learning Research", en del av Texas A&M University.

Erfarenhet

 

 • Mer än 35 års bred lärarerfarenhet från alla stadier - från årskurs 1- 9 (grundskolan), komvux, uppdragsutbildning på företag, KY(Kvalificerad yrkeshögskola) till och med universitetsnivå. Arbetar med distansutbildning sedan 1994 och med lärarfortbildning inom såväl distansutbildningsområdet som IKT (Informations- och kommunikationsteknik).
 • Arbetar med konsultuppdrag för företag, myndigheter och skolor inom distansutbildningsområdet.
 • Är läromedelsförfattare och har skrivit specialanpassade läromedel för distansutbildning, "The DL Connection" (Distance Learning Connection) gymnasiekurs i engelska (1998), en handbok för blivande distanslärare "Flexibel utbildning på distans" samt artiklar och bokkapitel om distansutbildning.
 • Har arbetat som universitetsadjunkt i pedagogik vid Pedagogiska institutionen och vid Institutionen för Lärarutbildning vid Uppsala universitet samt vid Högskolan i Skövde. Vid dessa lärosäten har hon t.ex. undervisat på Personalvetarprogrammet, i högskolepedagogik, vuxenpedagogik och distanspedagogik
 • Har undervisat på kursen "Skrivande i yrkeslivet" på Stockholms universitet under fem terminer.
 • Har varit Högskolepedagogisk utvecklare med inriktning mot IKT vid Mälardalens högskola.