Konsulttjänster

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med flexibel utbildning på distans eller nätbaserad utbildning, som det också kallas. Vi har även bred och djup kompetens inom ämnena pedagogik och högskolepedagogik. Vi kan därför tillföra mycket kunskap och viktiga erfarenheter, när det gäller att planera och organisera nätbaserade kurser. Det är t.ex. stor skillnad mellan att informera via hemsidor och att utbilda via webbsidor.

Vi har också erfarenhet av leda projekt där kompetenser från olika håll ska komplettera varandra och tas tillvara, t.ex. dataföretag, teknisk personal, administration, lärare, studievägledare, medieproducenter etc.

Med vår stora erfarenhet av såväl, studerande- som lärarperspektivet på distans, kan vi ge stöd åt distanslärare och fortbilda lärare.

Solnedgång @ Lena Dafgård