Undervisa via videokonferens/telebild

Att använda videokonferens, eller telebild som det också kallas, i stället för att resa till mötet, kursen eller föreläsningen, sparar både tid och pengar. Detta har allt fler börjat upptäcka och användningen av videokonferens har ökat dramatiskt den senaste tiden.

Videokonferens är det närmaste Du kan komma ett möte utan att träffas fysiskt, eftersom parterna både ser och hör varandra. Dessutom finns möjligheter att via en dokumentkamera visa text, ritningar, mycket små och detaljrika föremål samt bilder från en dator, t.ex. ett bildspel i presentationsprogrammet Microsoft PowerPoint. Videokonferens är inte begränsat till två parter, utan via en brygguppkoppling kan upp till fem parter deltaga i sändningen.*

För att kunna använda videokonferens, krävs särskild utrustning och videokonferens används mer när en grupp personer finns på samma ställe än för enstaka individer, så man ofta väljer desktopkonferens i stället.

 

*Fler än fem parter rekommenderas inte, om Du vill uppnå interaktivetet mellan deltagarna.

Använda videokonferens på ett effektivt sätt

För att kunna använda videokonferens på ett effektivt sätt, krävs dock en del kunskaper om hur man bl.a.:

  • arbetar framför kameran för att göra ett gott intryck
  • genomför en bra och intressant presentation
  • arbetar med dokumentkameran (om det finns en sådan)
  • bör klä sig
  • hanterar en brygguppkoppling med flera deltaganade parter

Att lära sig hantera en videokonferenssituation är väl använd tid, eftersom själva sändningarna blir så mycket mer effektiva och upplevs mycket mer positivt av deltagarna, när man vet hur man ska anpassa sitt agerande till videokonferenssituationen.

Kursen kan med fördel genomföras på distans, eftersom situationen då blir mer realistisk och deltagarna kan få träna i att leda en videokonferens.