Föreläsningar

Bild på Lena Dafgård Lena Dafgård

 

Lena Dafgård föreläser om de flesta ämnen inom områdena pedagogik, IKT och distanspedagogik och har hittills hållit ett 60-tal föreläsningar.

 • Distansutbildning ur tre perspektiv: studerande-, lärar- och organisationsperspektiv
 • Hur arbetar man med motivation och ökad genomströmning i distanskurser?
 • Att planera och genomföra en distanskurs
 • Den nya lärarrollen
 • Att utbilda på distans
 • Framgångsfaktorer för utbildning på distans
 • Erfarenheter från distansstudier och distansundervisning
 • Hur tillgodoser man studerandes olika lärstilar, lärstrategier och preferenser inom distansutbildningen?
 • Hur väljer man lämpliga medier och distansöverbryggande teknologier för distansutbildning?
 • Att använda desktopkonferens/webbkonferens (t.ex. Skype, Adobe Connect) i undervisningen
 • Att använda videokonferens/telebild i undervisningen
 • IKT - som pedagogiskt verktyg

 

 

 

 

 Varje föreläsning anpassas efter åhörarnas intresseinriktning och tidigare erfarenheter. Föreläsningarna kan hållas på plats eller via videokonferens och på svenska eller engelska.

Klippstrand @ Lena Dafgård